Hoofdmenu

Sportbedrijf Almelo

Stadiolaan 60
7606 JZ Almelo

Hulp nodig?
Telefoon: 0611774540

Hoofdcontent

privacy statement

Privacy Statement Cultuur- en Sportstimulering Nederland (versie mei 2018)

Vennootschap onder firma Cultuur- en Sportstimulering Nederland

Loopkantstraat 25

5405 AC Uden

+31(0)413725707

info@sportstimulering.nl

 

Algemeen

Cultuur- en Sportstimulering Nederland biedt een platform dat gericht is op stimulering van culturele en sportieve activiteiten bij kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen. Gemeenten kunnen Cultuur- en Sportstimulering Nederland inschakelen ten aanzien van stimulering van sportieve en creatieve activiteiten. Via de producten en diensten van Cultuur- en Sportstimulering Nederland kunnen aanbieders in een deelnemende gemeente passende activiteiten aanbieden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor activiteiten. Cultuur- en Sporstimulering hecht veel waarde aan u privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruikt maakt van onze diensten. De persoonsgegevens die verwerkt worden, worden door zowel Cultuur- en Sportstimulering Nederland verzameld als door de deelnemende gemeenten verstrekte persoonsgegevens. 

 

De deelnemer kan via de websites www.actiefalmelo.nl een account aanmaken. Via het account kan de deelnemer zich inschrijven voor de verschillende activiteiten. Bij de aanmelding kunnen ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden opgevraagd. Deze gegevens zullen hoofdzakelijk medische gegevens zijn. De persoonsgegevens die uitgevraagd worden hebben altijd betrekking op de activiteit en het welzijn van de deelnemer. 

 

Cultuur- en Sportstimulering Nederland verwerken de volgende gegevens bij een inschrijving activiteiten jonger dan 12 jaar

Gegevens: Benodigd voor: 
Uw voor- en achternaam Aanhef van contactmoment
Voor- en achternaam van uw kind Voor de volledigheid van de presentielijst per activiteit
Geboortedatum van uw kind Is de deelnemer wel leeftijdsbevoegd voor de activiteit
Geslacht van uw kind Enkele activiteiten zijn enkel voor een bepaald geslacht
School van uw kind Participatie per basisschool meten
Groep van uw kind Zoekresultaten van activiteiten worden per groep getoond
Telefoonnummer Contactmogelijkheid indien er wijziginen of calamiteiten zijn omtrent de activiteit
E-mailadres Contactmogelijkheid omtrent de activiteit
De gekozen activiteit(en) Zodat de aanbieder weet voor welke activiteiten er is ingeschreven
Of uw kind reeds lid is van een vereniging Inzage in deze geanonimiseerde data geeft inzage in trendontwikkelingen
Medische gegevens zover deze van belang zijn voor de activiteit Deze gegevens dragen bij aan het goed en veilig begeleiden van de activiteit
IBAN-gegevens voor facturatie (indien er voor u kosten verbonden zijn aan de activiteit) Informatie is benodigd om incasso uit te voeren 

 

Wij verwerken de volgende gegevens bij een inschrijving op overige activiteiten

Gegevens: Benodigd voor: 
Voor- en achternaam Aanhef van contactmoment
Telefoonnummer Contactmogelijkheid indien er wijzigingen of calamiteiten zijn omtrent de activiteit
E-mailadres Contactmogelijkheid omtrent de activiteit
De gekozen activiteit(en) Zodat de aanbieder weet voor welke activiteit er is ingeschreven
IBAN-gegevens voor facturatie (indien er voor u kosten aan een activiteit zijn verbonden) Informatie is benodigd om incasso uit te voeren

Indien het een activiteit betreft voor jeugd van 12-16 jaar worden tevens de contactgegevens en toestemming van de ouder gevraagd.

 

Wij verwerken de volgende gegevens bij inschrijving aanbieders van activiteiten: (niet verplicht)

Gegevens: Benodigd voor: 
Voor- en achternaam van de contactpersoon van de aanbieder Aanhef van contactmoment 
E-mailadres van de contactpersoon Gerichter contact mogelijk om het gezamenlijke doel te bereiken
Prive-adres van de contactpersoon Toesturen van promotionele artikelen die benodigd zijn voor de activiteit
Telefoonnummer contactpersoon Zodat inschrijvers de juiste contactpersoon van de activiteit kunnen benaderen

Via onze site kunt u als deelnemer een account aanmaken. Hiermee kunt u zich inschrijven voor activiteit(en) of uw activiteit(en) aanmelden. 

 

Wij verwerken in beperkte mate bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Dit zijn de eventuele medische gegevens of andere eventuele bijzonderheden die van belang zijn voor deelname aan een activiteit, zoals allergieen, blessures etc. 

 

We verwerken gegevens met een doel

Cultuur- en Sportstimulering Nederland verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Aanbieder kunnen evt. wijzigingen omtrent aankomende activiteit aan u doorgeven

- Om diensten te kunnen leveren 

- Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of verbeteren

- Afhandeling van uw betaling (indien van toepassing)

- Verwerken van statische gegevens om te mate van succes van een project inzichtelijk te maken en hiernaar te kunnen handelen

- Cultuur- en Sporstimulering Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

 

Delen van persoongegevens met aanbieders

Via het platform Cultuur- en Sportstimulering Nederland hebben de aanbieder toegang tot de gegevens van inschrijvers aan hun activiteit(en). De aanbieders kunnen alleen beperkt en relevant deel van de gegevens inzien die zij nodig hebben voor de uitvoering van de activiteiten. Het platform kent verder alleen een beperkte printfunctie waarmee presentielijsten kunnen worden geprint (voornaam en eerste letter achternaam deelnemer). Deze zijn maximaal tot 1 jaar na de activiteit inzichtelijk, daarna worden deze geanonimiseerd. 

 

Delen van persoongegeven van gemeente

Cultuur- en Sporstimulering Nederland deelt geanonimiseerde statistische gegevens van een activiteit met de betreffende gemeente. De gemeente heeft deze gegevens nodig voor de uitvoering van haar sportstimuleringbeleid ten behoeve van de inwoners. 

 

Delen van persoonsgegeven met andere derden

Cultuur- en Sporstimulering Nederland verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en deelt deze gegevens ook niet met derden, tenzijd dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cultuur- en Sporstimulering Nederland sluit een vewerkersovereenkomst met partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau van de gegevens hanteren als wij doen. Cultuur & Sporstimulering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cultuur- en Sportstimulering Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlis, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sportstimulering.nl 

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Cultuur- en Sporstimulering Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijk) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medwerkerer Sporstimulering Nederland) tussen zit. 

 

Bewaartermijn

Cultuur- en Sportstimulering Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de voglende (categorieen) van persoonsgegevens: