Hoofdcontent

Lokaal Sportakkoord

Ontstaan Lokaal Sportakkoord

Vanuit het nationaal sportakkoord hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen een lokaal uitvoeringsplan te schrijven op landelijke pijlers. Daarvoor is in de gemeente Almelo een formateur aangesteld die in de periode van september 2019 tot maart 2020 samen met lokale organisaties een lokaal sportakkoord geformeerd heeft. In september 2020 is, na enige vertraging door corona, dit akkoord ondertekend. Vanaf dit moment is gestart met het uitvoeren van de ambities die in het lokaal sportakkoord staan beschreven. Dit gebeurt verdeeld over een vijftal werkgroepen, namelijk:

 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Gezonde en vitale samenleving
 • Aangepast sporten
 • Jongeren (Onderwijs)
 • Actief Almelo

Wil je graag meer weten over het lokaal sportakkoord in Almelo, neem dan contact op met Jan Willem Dangremond. Hij is de kartrekker van het lokaal sportakkoord en is te bereiken via jw.dangremond@sportbedrijfalmelo.nl of via 06-82122850. 

Projecten Lokaal Sportakkoord

Vitale sport- en beweegaanbieders

 • Almelo FC heeft budget ontvangen voor het opleiden van (jeugd)trainers. Daarmee kunnen zij op korte termijn jongeren kennis laten maken met hun sport d.m.v. samenwerking met het middelbaar onderwijs. Om deze jongeren vervolgens kwalitatief goede trainingen aan te bieden.
 • Uitsmijters Basketbal heeft budget ontvangen voor het organiseren van een workshop ten behoeve van scholing van technisch kader. In samenwerking met Sportbedrijf Almelo kiezen zij de best passende workshop en betrekken zij hier andere sport- en beweegaanbieders bij.
 • ATC Veenhorst heeft budget ontvangen voor de organisatie van een aantal orientatiemomenten op sport voor senioren in het voorjaar van 2022. Dit doen zij in samenwerking met Sportbedrijf Almelo en andere sport- en beweegaanbieders in de wijk Schelfhorst.
 • CKV Achilles heeft budget ontvangen voor het organiseren van korfbalclinics voor kinderen in het basisonderwijs. Dit doen zij in samenwerking met Sportbedrijf Almelo, Almelose basisscholen én de Twentse Korfbalschool. Met als doel om kinderen kennis te laten maken met korfbal en voor te bereiden op het schoolkorfbaltoernooi in september 2021.
 • CKV Achilles heeft budget ontvangen om komend jaar gebruik te maken van de Taakie app. Met behulp van deze app werven zij vrijwilligers voor kleine en grote taken binnen hun vereniging. De ervaringen van CKV Achilles worden gedurende het jaar gemonitord en uiteindelijk gedeeld met de Almelose sportverenigingen. Zo moet blijken of deze app voor meer verenigingen uitkomst kan bieden.

Gezonde en vitale samenleving

 • In samenwerking met de gemeente Almelo vind momenteel afstemming plaats tussen de lokale preventieagenda en het lokaal sportakkoord Almelo. Zodra duidelijk is wat de overlap tussen beide programma's is zal er een aanpak gemaakt worden op het thema bewegen.

Aangepast sporten

 • Only Friends Twente gaat met ingang van september 2021 starten met multisportaanbod in Almelo. Zij doen dit in samenwerking met Atletiekvereniging SISU en Sportbedrijf Almelo. 
 • Er wordt een checklist gemaakt op basis waarvan sportaanbieders de toegankelijkheid van hun aanbod kunnen screenen.
 • Per 1 juni start er een nieuwe buurtsportcoach aangepast sporten in Almelo. Met de komst van deze buurtsportcoach zullen ook meer uitvoerende activiteiten vanuit het sportakkoord geinitieerd worden.

Jongeren (onderwijs)

 • Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de sport- en beweegbehoefte van jongeren. De resultaten hiervan zijn door Sportbedrijf Almelo weergegeven in een factsheet en online gedeeld.
 • In samenwerking met het voortgezet onderwijs worden op dit moment meerdere acties vormgegeven om de sport- en beweegdeelname onder jongeren te vergroten.

Actief Almelo

 • In samenwerking met Avedan, Kaliber Kunstenschool en Sportbedrijf Almelo is het platform Actief Almelo gelanceerd. Hierop is al het aanbod op gebied van welzijn, kunst, cultuur en bewegen in Almelo te vinden.
 • In februari 2021 hebben alle kinderen in het basisonderwijs een boekje ontvangen van Sjors Sportief/Creatief met daarin een overzicht van sportief en creatief aanbod. Ook bij de start van het nieuwe schooljaar in september zal dit weer gebeuren.

 

Impulsregeling Sportakkoord

De coronaperiode 2020-2021 heeft er voor gezorgd dat veel inwoners substantieel minder zijn gaan bewegen. Logisch ook, want veel sport- en beweegaanbieders waren genoodzaakt hun deuren te sluiten. Het is van groot belang voor de gezondheid van de Almeloërs dat zij hun weg (weer) gaan vinden naar het sport- en beweegaanbod. Om inwoners te (re)activeren om weer in beweging te komen is er vanuit het sportakkoord budget vrij gemaakt. Ben jij een sport- en beweegaanbieder die actief is in Almelo dan kun jij dit stimuleringsbudget gebruiken om de Almloërs weer fit en actief te krijgen. Daarvoor zijn een aantal voorwaarden:

 

 • Jouw organisatie is verbonden aan het lokaal sportakkoord óf is een sport- en beweegaanbieder die actief is in de gemeente Almelo.
 • Het stimuleringsbudget komt ten goede aan het activeren van inwoners om weer in beweging te komen en sluit aan bij de thema's van ons sportakkoord 'Actief Almelo'.
 • Het plan waarvoor jouw organisatie stimuleringsbudget aanvraagd kan en mag uitgevoerd worden zodra de gemeente Almelo de stad 'vrijgeeft' voor dergelijke actviteiten i.v.m. de geldende coronamaatregelen.
 • Het stimuleringsbudget bedraagt maximaal €500,- per aanvragende organisatie. Dit mag verdeeld worden over meerdere plannen/aanvragen.
 • Zie de beoordelingsmatrix en het aanvraagformulier onderaan deze pagina om te zien waaraan jouw plan moet voldoen om kans te maken en op welke termijn je hoort of jouw aanvraag wordt gehonoreerd.

Aanvragen kunnen vanaf 4 juni 2021 kun je via deze website indienen. Download daarvoor onderstaand 'aanvraagformulier', vul deze in en voeg dit formulier toe als bijlage. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om een uitgebreide toelichting toe te voegen als bijlage onder de noemer 'projectplan'. In totaal is er €10.000,- stimuleringsbudget beschikbaar, er kunnen dus ten minste 20 aanvragen gehonoreerd worden. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst en toegekend zolang het budget toereikend is. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Willem Dangremond van Sportbedrijf Almelo via jw.dangremond@sportbedrijfalmelo.nl of 06-82122850. 

 

KLIK HIER OM JE AANVRAAG IN TE DIENEN

 

Handige downloads